က်စ္ဆံၿမီွး အတြင္းလွ်ိဳဆံထုံးအကပ္

0

ကိုယ္တိုင္လုပ္ႀကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ ခ်စ္တို႔လဲ လိုက္လုပ္ႀကည့္ၿပီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆို Like and Shareေလးလုပ္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍စည္းထားေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို  ေဖာင္းေဖာင္းေလး လုပ္ေပးပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်၍ ဖြေပးပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စုစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ရန္သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါမယ္။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံကို ဆံပင္ႀကားထဲ စိုက္ထားပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံထဲသို႔ က်စ္ဆံၿမီွးကို ထည့္ပါ။

ဘဲဥပုံကြင္းတံျဖင့္ က်စ္ဆံၿမီွးကို ဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ျကားထဲမွ လက္လွ်ိဳ၍က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါ။

ပိုေသာအစကိုယူပါ။

အတြင္းထဲထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။