လူငယ္ဆန္ဆန္ ေနာက္တြဲအကပ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္ဘဲလုပ္လုပ္ သူမ်ားကိုဘဲလုပ္ေပးလုပ္ေပး အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကို အရင္စည္းၿပီးလိမ္လိုက္ပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အေပၚပိုင္းေလးကို ဖြေပးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

တစ္စကိုေခြ၍ ဆံပင္အရင္းတြင္းကပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲေခြ၍ ဆံပင္အရင္းတြင္းကပ္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။