က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

စည္းရတာလြယ္ကူၿပီးရိုးရွင္းတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို သီရိက တင္ဆင့္ခ်င္းထံုးတတ္ေစရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီးစည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုအဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာေအာက္ဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အဆံုးအထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ အေပၚသို႕လိပ္ေပးရပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။