က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး

0

ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ ေပါ့ပါးၿပီးလူငယ္ဆန္ဆန္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ထံုးဖြဲ႕နိုင္ရန္အတြက္ပ်ိဳေမမ်ားကို တဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီး အေနာက္တြင္ယွက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။