က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူထံုးဖြဲ႕လို႕ရမည့္ ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႕စုလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စုထားေသာဆံပင္အလယ္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အားလံုးကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္လိပ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိပ္ပါမယ္။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။o