1257 က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး

0

ပြဲလမ္းသဘင္သာမက ဘုရားသြားေက်ာင္းတက ေပါ့ပါးၿပီးလူငယ္ဆန္ဆန္ဆံထံုးပံုစံေလးကို ထံုးဖြဲ႕နိုင္ရန္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး ေဘးတေစာင္းစည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကိုယူၿပီး ဆန္႕က်င္ဘက္ေဘးတေစာင္းပံုစံစည္းပါမယ္။

အေပၚမွစည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အျပားႀကီးေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးတေစာင္းအေနအထားကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္ဘက္ကိုလဲ ေခါက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ေဘးတစာင္းအေနအထားကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။