က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္စည္းနည္း

0

Fancy ပံုစံပဲျဖစ္ျဖစ္ ပြဲေနပြဲထိုင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုင္မွာသြားၿပီးဆံထံုးထံုးဖို႕ အခ်ိန္မရွိတဲ့ ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးပံုစံေလးကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ပါမယ္။

အဆံုးထိပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။