က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ပါမယ္။

အေနာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခြပါမယ္။

ေဘးမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ အဆံုးထိပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။