ခရုေခြပံုဆံပင္အလွက်စ္နည္း

0

ခ်စ္စရာေကာင္းလွတဲ့ဆံပင္ပံုစံေလး ျပဳလုပ္တဲ့အခါလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းစီကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္၍ေခြပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္လိမ္၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုအေပၚကိုေခြတင္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

အလယ္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာစီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာပူးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ထားေသာစီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ေပးပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းေလးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။