ႏွင္းဆီပန္းအလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

လွလွပပေလးနဲ႔ထံုလို႕လြယ္ကူမည့္ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိုေမမ်ားထံုးတတ္ေစရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းေဖာင္း ဆံကၽြတ္ကိုသံုးပါမယ္။

အတြင္းေဖာင္းဆံကၽြတ္ကို စည္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႕ တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွဆံပင္အားလံုးကိုအေပၚသို႕ လွန္တင္လိုက္ပါမယ္။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးေပၚမွဆံပင္တစ္စကိုယူၿပီး ကလစ္ျဖင့္အသာယာ ထိုးပါမယ္။

ေရွ႕နည္းအတိုင္းဆံထံုးေဘးပတ္လည္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးထားေသာဆံပင္ကိုပံုက်ေအာင္ Spray ျဖင့္ျဖန္းပါမယ္။

ပံုက်သြားေသာဆံပင္အေနအထားသို႕ ေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ စိုက္ထားေသာကလစ္မ်ားကို အသာအယာဆြဲထုတ္ပါ။

အေပၚမွက်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကို ေအာက္သို႕ထည့္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္တစ္စကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။