က်စ္ဆံၿမီွးအလွ ေဘာလုံးဆံထုံး

0

ျမန္မာထိုင္မသိမ္းေလးနဲ႔ က်က္သေရရွိရွိ လိုက္ဖက္သလို Evening Dressေလးနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္တဲ႔ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ႀကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကို က်စ္ဆံၿမီွး ဆြဲက်စ္ပါမယ္။<

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍အစသုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲ ထည့္၍က်စ္ပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ျကားထဲ ထည့္၍က်စ္ပါ။

တစ္၀က္ထိ က်စ္ၿပီးပုံျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

ေနာက္ဘက္မွ က်န္ေသာဆံပင္အားလုံးကို အျမင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ အလယ္တစ္၀က္ေနရာတြင္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို ဖြေပးပါ။.

ဆံခံကိုသုံးေပးပါမယ္။

အေပၚလွန္တင္ထားေသာဆံပင္ေအာက္တြင္ ဆံခံကိုတပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႔ဘက္မွဆံပင္ကို ဆံခံေပၚသို႔အုပ္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားကို ေခြေပးပါ။

အတြင္းသို႔ေခြထည့္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမီွးကို ယူပါ။

ဆံထုံးကိုပတ္၍ တစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ Fancyျဖင့္အလွဆင္ပါ။