အသဲပုံဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္အရွည္ကိုမွ ရိုးရိုးေလးနဲ႔လွေနေစမယ့္ အသဲပုံဆံပင္စည္းနည္းေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို စည္းပါ။

အသဲပုံဆံပင္စည္းနည္း

ဆံထုိုးကိုသုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲတြင္ ဆံထုိုးကို ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲဲၿပီး တစ္စကိုအရင္က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

အဆုံးထိက်စ္၍ စည္းထားပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာႏွစ္စကို ဆံထိုးေပၚသို႔ ယူပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ ႏွစ္ခုကို စုစည္းပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။