ေနာက္တြဲအေခြဆံထံုး

0

ရိုးရိုးေလးနဲ႕ လွပသပ္ရပ္ေသာ သတို႕သမီးဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားထံုးဖြဲ႕နိဳင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေနာက္ဆံပင္တစ္၀က္ကိုစည္းၿပီး အေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုခ်န္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွဆံပင္မွတစ္၀က္ကို ယူၿပီး ျခစ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ညီေအာင္ျပန္ၿဖီးေပးရပါမယ္။

ၿဖီးထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကိုအေနာက္တြင္လိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္အားလံုးကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။