ခရုေခြဆံထံုး

0

ေလယာဥ္မယ္မ်ား အမ်ားဆံုးထံုးသည့္ဆံထံုးေလးကို အလြယ္တကူထံုးႏိုင္ရန္ ပ်ိဳေမမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႕ယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ေဘးေၾကာတစ္ေလွ်ာက္ကို ကလစ္ျဖင့္တန္းစီထိုးပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္ကပ္ၿပီး ေဘးနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။