သံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံထံုး

0

ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီး လုိက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္လံုးမွဆံပင္္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးကာ ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလယ္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အဆံုးထိလိပ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ေပးပါ။