ႏွင္းဆီပန္းအေခြဆံထံုး

0

ရိုးရိုးေလးႏွင့္အလြယ္တကူထံုးလို႕ရတဲ့ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုခ်န္ၿပီးေနာက္ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာေလးကိုသံုးပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ ဆံပင္ေဖာင္ကိရိယာေလးကိုကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာေပၚသို႕ျဖန္႕ၿပီးအုပ္ေပးပါ။

အုပ္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေနေသာဆံပင္စကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ပထမေခြထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။