မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံပင္စည္းနည္း

0

အလြယ္တကူစည္းဖြဲ႕လို႕ရတဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားစည္းဖြဲ႔နိုင္ရန္တစ္ဆင့္ခ်င္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္စ စည္းပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္တစ္၀က္မွစၿပီး ျခစ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္စ စည္းပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ၿဖီးေပးပါမယ္။

ၿဖီးထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ထပ္လိမ္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိမ္ေပးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နညးအတိုင္း လိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္တြင္ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ ပိုေနေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။