ႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုစံရိုးရိုးေလးနဲ႕ ပြဲတက္ဖို႕ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ၿခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီး ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ျခစ္ထားေသာဆံပင္အေပၚယံကို ျပန္ရွင္းပါမယ္။

ရွင္းထားေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို အေနာက္တြင္စုၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ေဘးတြင္စုလိုက္ပါ။

စုထားေသာဆံပင္ေဘးအနားကို ကလစ္ျဖင့္တန္းစီထိုးေပးပါ။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကိုတပ္ဆင္ပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကိုကပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွက်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ကိရိယာေပၚသို႕ပတ္ပါမယ္။

ပပတ္ထားေသာဆံပင္ေထာင့္ခ်ိဳးနားကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးၿပီးက်န္ေနေသာ ဆံပင္စကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။