က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမမ်ားၾကိုက္ႏွစ္သက္ေစမည့္ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ၿခင္းစည္းႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အလယ္ခြဲၿပီး ေဘးတစ္ဖက္အေပၚဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ေအာက္ဘက္ဆံပင္ကို အေပၚနဲနဲျမွင့္တင္ပါ။

တင္ထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာအေပၚဆံပင္ကို ေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ပါ။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းေခါက္ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

ေအာက္ဆံပင္ကိုလဲေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခါက္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။