ေဘာလံုးဆံထံုး

0

မ်က္ႏွာပံုစံမေရြးထံုးလို႕လိုက္တဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းထံုးဖြဲ႕တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကိုသံုးပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကို လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕တင္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ထိုးပါ။

လွန္တင္ထားေသာဆံပင္ကို ဆံတုေပၚသို႕ျဖန္႕ၿပီးအေနာက္သို႕ ဆံပင္အားလံုးကိုစုလိုက္ပါ။

စုထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေရွ႕တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ဆံထံုးေဘးတြင္ကပ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္မ်ားကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေနာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကိုလဲ ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။