ဆံထုိးေလးသုံးၿပီး အလြယ္ဆံထုံးလုပ္နည္း

0

ဆံပင္အရွည္ကိုမွ ရိုးရိုးေလးနဲ႔လွေနေစမယ့္ ဆံထုိးေလးသုံးၿပီး အလြယ္ဆံထုံးလုပ္နည္းကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို ျမင့္ျမင့္ေလး စုစည္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုအကုန္စုစည္းၿပီး ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ဆံထုိုးကိုသုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားထဲတြင္ ဆံထုိုးကို ထိုးပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ခြဲထားေသာတစ္စကို တစ္၀က္တြင္ စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္၀က္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္စကို ဆံထိုးေအာက္ဘက္မွ ယူ၍အေပၚသို႔ပို႔ပါ။

က်န္တစ္စကိုလဲ ေအာက္မွယူ၍ အေပၚသို႔ပို႔ပါ။

ပိုေနေသာအစႏွစ္စကို လိမ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။