ခ်စ္စဖြယ္လူငယ္ဆန္သည့္ ဆံထုံး

0

ခ်စ္သူနဲ႔ဘဲ ဒိတ္မလား ေစ်း၀ယ္ဘဲထြက္မလား ဒီလိုဆံထုံးေလးက လူငယ္ဆန္ၿပီး လွေနမွာအမွန္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

 ေနာက္ဆံပင္ကို မုန္ႀကိဳးလိမ္ ႏွစ္ခုက်စ္ေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲယူပါ။

တစ္စကိုထပ္ယူ၍ ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

ႏွစ္စလုံးကို လိမ္ေပးပါ။

အေပၚတစ္၀က္ကို က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စျဖင့္ယွက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။