ဆံပင္ရွည္တဲ့ ညေလးေတြအတြက္ အလွက်စ္နည္း

0

ကိုယ္တိုင္ဘဲလုပ္လိုသူေတြေရာ သူမ်ားကိုလုပ္ေပးခ်င္ သူေတြအတြက္ေရာ အဆင့္ဆင့္ေလး ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သားေရကြင္းဖုံးေအာင္ ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုး၍ အစသိမ္းပါ။

အေပၚဆံပင္ကို ေခါက္တင္၍ ေအာက္ဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကိုလဲ ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ သုံးစထပ္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို ေအာက္က်စ္က်စ္ေပးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူေပးပါ။

ေအာက္ဘက္ကို ေရာက္ေနေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး ဆက္က်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူေပးပါ။

ေအာက္ဘက္ကို ေရာက္ေနေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး ဆက္က်စ္ပါ။

ေဘးသားကိုဖြေပးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ က်စ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ က်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္စကို ေပါင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ခုကပ္သြားေအာင္ အလယ္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဖဲျပားေခါင္းစည္းေလး စည္းေပးပါ။