ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ျမန္မာဆန္ဆန္ လွခ်င္ေသာပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္အျခမ္းႏွင့္ညာဘက္အျခမ္းမွဆံပင္အနည္းငယ္စီယူၿပီး ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဘယ္ဘက္အျခမ္းတြင္ စုစည္းပါ။
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

စုစည္းထားေသာဆံပင္မ်ားက ဆံပင္အၿမီးမွအေပၚသို႔ ေထာင္၍အလယ္သို႔ထည့္ပါ။
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားသပ္ရပ္လွပေစရန္ သားေရကြင္းကိုဆြဲတင္လိုက္ပါ။
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လိုသေလာက္အဆင့္အထိ အထက္ပါနည္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္သြားပါ။
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း
ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း

ေဘးတစ္ေစာင္းဆံပင္တစ္၀က္စည္းနည္း