ႏွစ္ဆင့္မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထုံး

0

ေလ႔လာသင္ယူသူေတြအတြက္ အဆင့္ဆင့္ထုံးဖြဲ႔နည္းေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္စည္းပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လိမ္၍ စုစည္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

လိမ္လိုက္ပါ။

အေပၚနားက ဆံပင္ကိုဘဲ ထပ္ယူပါ။

လိမ္မယ့္အစႏွင့္ ေပါင္းပါ။

အတြင္းဘက္ကို လိမ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္ထိ လိမ္၍ဖြသြားပါ။

ဘဲညွပ္ျဖင့္ထိန္းထားပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ေဘးဆံပင္ကို ယူပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လိမ္သြားပါ။

အစႏွစ္ခုကို စု၍စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ အေပၚကအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ။

တစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

အဖ်ားကို ေခြေပးပါ။

ခြကလစ္ျဖင့္အရင္းတြင္ ကပ္ထိုးပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။