သတို႔သမီး က်စ္ဆံၿမီွးအပြ

0

ညေနခင္းဧည့္ခံပြဲေလးမွာ ထုံးဖြဲ႔ေပးလို႔ရေအာင္ နိႈင္းကအဆင့္ဆင့္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ စည္းထားပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

က်န္ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုလဲ ဆက္လုပ္ေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ အစသုံးစခြဲေပးပါ။

အပိုင္းသုံးပိုင္းခြဲ၍ အတြင္းဘက္သို႔ လိမ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္ပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ကို ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါ။

ဆံပင္သုံးခုလုံးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြေပးပါ။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ဘက္မွအစကိုအတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွအစကိုလဲ အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ၍ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်၍ ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံးက်န္ေသာအစကို ယူပါ။

အေပၚဘက္သို႔ ယူေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ၿမဲေအာင္ ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။