ခရုေခြဆံထံုး

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာထံုးလို႕ရတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိုုဳေမမ်ားထံုးနိုင္ရန္အတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစုစည္းလိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အားလံုးကို ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ထံုးထားေသာဆံထံုးေဘးတြင္ ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေဘးဆံပင္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆံထံုးေဘးသို႕ပတ္ပါမယ္။

ပတ္ထားေသာဆံပင္ကိုေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ႏွင္းဆီပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။