ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

မဂၤလာဆြမ္းေကၽြးအတြက္ သတို႕သမီးေလးမ်ားထံုးဖြဲ႔လို႔ရတဲ့ ပံုစံေလးကိုပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တစ္ဆင့္ခ်င္းေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကိုသားေရကြင္းႏွင္ ့ပတ္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာကို သံုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ေပၚသို႕ ဆံပင္ေဖာင္းကိရိယာတင္ၿပီး ေဘးတစ္ဖက္စီကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေအာက္မွ ဆံပင္အားလံုးကို အေပၚသို႕တင္ၿပီး ဆံပင္ကိုေဘးသို႔ဖြပါမယ္။

အေပၚသို႔တင္ထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႕ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ခုခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္စကိုယူၿပီး ေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကိုလဲယူၿပီးေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲေရွ႕နည္းအတိုင္းေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။