က်စ္ဆံၿမီွးအလိမ္အကပ္က်စ္

0

ပြဲတက္ေလးနဲ႔လဲ လိုက္ဖက္လို႔ အဆင့္ဆင့္တင္ဆက္ ေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို ဆံပင္ကိုတစ္၀က္ယူပါ။

အစသုံးစခြဲယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆက္က်စ္ပါမယ္။

အဆုံးထိက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႀကားထဲမွ လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႀကားထဲမွ လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးႏွင့္ စုစည္းပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါ။