သံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

ခ်စ္စရာညီမငယ္ေလးေတြ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစမယ့္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားမယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္လံုးမွဆံပင္္အနည္းငယ္စီကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူး၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးကာ ေအာက္အထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အလယ္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ဖြေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါ။

ပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အနည္းငယ္ဆက္က်စ္သြားပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္အလွဆင္ပါ။