အလိမ္ေနာက္ကပ္ဆံထံုး

0

ပ်ိဳေမေလးေတြ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစဖို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို အရွင္းဆံုးေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူပါ။

အေနာက္တြင္ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္ စိုက္ကာကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကိုအဆံုးထိက်စ္သြားပါ`။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးေပးပါ။

ကြင္းတံကိုလိမ္ထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ပါ။

ကြင္းထဲသို႔က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူ၍ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေဘးနားတြင္ကြင္းတံကိုစိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔က်န္ေသာဆံပင္ကိုထပ္ထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုဆံထံုးထံုးေပးပါ။

ေအာက္တြင္ပိုေနေသာအစကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။