က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံပင္ထံုးနည္း

0

ႏွစ္ဖက္ေခြက်စ္ဆံၿမွီးေလးျဖစ္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အလြယ္တကူထံုးႏိုင္ရန္အတြက္ ပ်ိဳေမတို႕ကို ဆံပင္ထံုးနည္းေလးတစ္ဆင့္ၿခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးဆံပင္တစ္၀က္ကိုအနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ခ်န္ထားေသာဆဘးဆံပင္မွ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုက်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္မ်ားကိုယူယူၿပီး ဆက္က်စ္သြားေပးပါ။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးကိုအေခြေလးလုပ္ပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္ေပးပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။