မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဘီးကုပ္ေလးနဲ႔ အေခြဆံထုံး

0

ဘြဲယူမယ့္ညေလးေတြနဲ႔ဆို အရမ္းကိုလိုက္ဖက္တဲ့ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ အဆင့္ဆင့္လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔ ဘီးျဖင့္သပ္ယူပါ။

ေရွ႕မွယူထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္ဘက္တြင္ ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အေဖာင္းေလးေပၚသို႔ ယူပါ။

တစ္ဖက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

တစ္စကိုယူ၍ ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ လိမ္ေပးပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အေခြေလးလုပ္ေပးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ အဆုံးထိမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ က်စ္သြားပါ။

အေခြေလးလုပ္ေပးပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္ေနရာတြင္ ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။