အတြင္းထည့္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ပြဲ၀င္တဲ့ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီးစည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ကြင္းတံထဲဆံပင္ထည့္ၿပီး ေအာက္သို႕ဆြဲခ်ပါ။

ဆံပင္ကို ေအာက္သို႕ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္သံုးဆင့္ကို ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

ဖြထားေသာဆံပင္ကိုေခြပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းပြင့္ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။