က်စ္ဆံၿမီွးအေခြဆံထံုး

0

ဆံပင္ပံုဆံရိုးရိုးေလးနဲ႕ ေဆာင္းရာသီနဲ႕လိုက္ဖက္ေအာင္ စည္းဖြဲ႕ထားပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအလြယ္တကူစည္းနိုင္ေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုစည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္က်စ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေနာက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ေပးပါမယ္။

ဆက္ၿပီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

3.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုေခါက္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲေခါက္ပါမယ္။

အဆံုးထိေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။