ႏွစ္ဖက္ေခြဆံထံုး

0

အခ်ိန္ကုန္သတ္သာၿပီးအလြယ္တကူထံုးလို႕လြယ္တဲ့ ဆံထံုးေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တစ္ဆင့္ခ်င္းမွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အနည္းငယ္ကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံကို သံုးပါမယ္။

ကြင္းတံအခၽြန္ကိုဆံပင္ေအာက္သို႕ စိုက္လိုက္ပါမယ္။

ေအာက္မွစည္းထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႕ဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲထုတ္ထားေသာဆံပင္အရင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္ကို အဆံုးထိလိပ္ေပးပါ။

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုေဘးသို႕ျဖန္႕ၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

အေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို အျခားေဘးအေနာက္ဖက္သို႕ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေခြေလးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲယူၿပီးအနည္းငယ္လိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။