ႏွစ္ဖက္လိမ္ဆံထံုး

0

ဆံပင္ရွည္သူမ်ားအတြက္ရည္ရြယ္ၿပီးထံုးဖြဲ႕လို႕ရတဲ့ဆံထံုးပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

1.ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုယူပါမယ္။

။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

ဆက္လိမ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိလိမ္ပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလိမ္ပါ။

အဆံုးထိလိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

အဆံုးအထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေခြပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။