က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို လြယ္လြယ္ကူကူေလးေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္တစ္ဖက္တြင္စိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္ကာ ဆြဲလိုက္ေသာဆံပင္ကိုေလ်ာ့၍အစကိုျပန္ယူပါ။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

ဆြဲထုတ္လိုက္ေသာ အစႏွစ္ဖက္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာအစႏွစ္ခုကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မ်ားကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါ။

ကြင္းတံကိုက်စ္ထားေသာဆံပင္ထဲတြင္စိုက္ကာ ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ကာ က်စ္ဆံၿမီွးကိုအလွဆင္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းလိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္္ကိုျပန္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။ၿပီးၿပည့္စုုံပါၿပီ။