ၾကိဳးခ်ည္ဆံပင္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးျဖစ္လို႔ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ၾကည့္ေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္းဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို အေနာက္တြင္ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ပါ။

ခ်ည္လိုက္ေသာဆံပင္ကို ဆြဲတင္းလိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေအာက္အထိခ်ည္သြားပါ။

ေနာက္ဆံုးဆံပင္အစကိုယူကာ က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုပတ္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကိုအေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။