ဆံပင္ရွည္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္ရွည္လို႔ ဆံပင္ပုံစံေလးေတြ လုပ္ခ်င္ေပမယ့္ မလုပ္တတ္တဲ႔ ညေလးေတြအတြက္ အလြယ္တကူစည္းလို႔ရတဲ႔ပုံေလးမို႔ လိုက္လုပ္ျကည့္ေပးေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္ကို တစ္၀က္ေလာက္တြင္ စည္းေပးပါ။

အတြင္းဘက္မွ လက္လွ်ိဳ ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အလယ္ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါ။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလဲ ဆက္လုပ္ပါမယ္။

ဆံပင္သုံးခုကို စုစည္းပါ။

ေအာက္ျခမ္းေလးေတြ ဖြေပးပါ။

အလွဆင္ပါ။