တစ္ေစာင္းက်စ္ Ponytail

0

ညီမငယ္ေလးေတြ ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

အေရွ႕တစ္ေစာင္းမွ ဆံပင္အနည္းကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူလိုက္ေသာဆံပင္ႏွင့္ က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းကိုပူးပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ ပူး၍ဆက္က်စ္သြားပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ တစ္ေစာင္းစည္းပါ။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကိုယူကာ ေအာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုပတ္လိုက္ပါ။

ပတ္လိုက္ေသာအစကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္ပါ။ၿပီးျပည့္စံုပါၿပီ။