ဆံပင္တိုေလးကို ခ်စ္စဖြယ္စည္းနည္း

0

အရမ္းလြယ္လြန္းလို႔ အားလုံးလုပ္တတ္ႀကမယ္ထင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ကေလးဆန္တယ္ဆိုျပီး မထင္ေစခ်င္ဘူးေနာ္။

ဆံပင္တိုကို အလယ္ခြဲထားပါ။

ညာဘက္မွဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ဆြဲဖြေပးပါ။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို နားေနာက္မွ ခြဲပါ။

ဆံပင္ကို တစ္၀က္စည္းစည္းပါ။

ဖဲျပားေခါင္းစည္းေလး ထပ္စည္းေပးပါ။

ေနာက္ဘက္မွာ ဆံပင္က်န္ေနပါမယ္။

ဆံပင္ကို စုယူ၍ တစ္၀က္စည္းစည္းပါ။

width="640"