ေဘးတိုက္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ပြဲ၀င္ၿပီးလွပတင့္တယ္တဲ့ ဆံထံုးထံုးပံုေလးကိုအလြယ္တကူထံုးႏိုင္ရန္ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္္ဆံၿမွီးဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

ဆံထံုးထံုးပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ထိုးပါ။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။