က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီးအလြယ္တကူစည္းလို႕ရမည့္ဆံပင္စည္းနည္းေလးကိုတစ္ဆင့္ခ်င္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီးလိမ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္ကိုလဲ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူၿပီးလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္နွစ္ဖက္ကိုပူၿပီး အေနာက္တြင္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

က်န္ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုလဲယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

Fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။