က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ရိုးရိုးေလးနဲ႕လွေအာင္ ထုုံးဖြဲ႕ပံုေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုး စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းစည္းပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းစည္းပါမယ္။

ႏွစ္ဖက္က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကို လိမ္ေပးပါမယ္။

အဆံုးထိလိမ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

Fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး