ဘယ္သူမဆိုလြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ေတာင္တပ္နည္းေလး!

0

ခက္ခဲၿပီးလက္၀င္ေပမယ့္ မ်က္လံုးကိုပိုမိုေပၚလြင္ေစမယ့္ မ်က္ေတာင္တုကို အားလံုးဘဲအသံုးျပဳဖူးၾကလား။?
အသံုးျပဳရခက္ခဲတယ္လို႔မထင္တဲ့သူေတြအတြက္ ကေတာ့အဆင္ေျပမယ္ထင္ပါတယ္။ လွပတဲ့မ်က္တာင္တုကိုတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

Eye shadowကိုအသံုးျပဳပါ။
Eye shadowကိုအသံုးျပဳပါ။
Eyelineကိုဆဲြပါ။
Eyelineကိုဆဲြပါ။
မ်က္ေတာင္ေကာ့စက္ျဖင့္ ေကာ့လိုက္ပါ။
မ်က္ေတာင္ေကာ့စက္ျဖင့္ ေကာ့လိုက္ပါ။
Mascaraကိုထူထူေလးလိမ္းပါ။
ဒါေလးကေတာ့ မ်က္ေတာင္တုအတြက္ ထူထူေလးလိမ္းလဲကိစၥမရွိပါဘူး။
Mascaraကိုထူထူေလးလိမ္းပါ။

တစ္ႀကိမ္ေလာက္မိမိရဲ႕မ်က္ေတာင္ေမႊးနဲ႔တပ္ၾကည့္ၿပီး အဆင္ေျပမေျပဆံုးျဖတ္ပါ။
တစ္ႀကိမ္ေလာက္မိမိရဲ႕မ်က္ေတာင္ေမႊးနဲ႔တပ္ၾကည့္ၿပီး အဆင္ေျပမေျပဆံုးျဖတ္ပါ။
မလိုအပ္တဲ့အစိတ္ပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ပစ္ပါ။
မလိုအပ္တဲ့အစိတ္ပိုင္းကို ျဖတ္ထုတ္ပစ္ပါ။

မ်က္ေတာင္တုသီးသန္႔သံုး ေကာ္ကိုအနည္းငယ္အေျခာက္ခံပါ။
အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ရဲ႕အေရာင္က အျပာေရာင္နဲ႔အျဖဴေရာင္ကို အေရာင္ေျပာင္းလဲသြားသည္အထိ ေစာင့္ၾကည့္ပါ။
ေကာ္ကိုေလျဖင့္အနည္းငယ္မႈလွ်င္လဲ အဆင္ေျပပါတယ္။
မ်က္ေတာင္တုကိုတပ္ပါ။
အတြင္းမ်က္လံုးေထာင့္ကိုအရင္ဆံုးကပ္ၿပီး အျပင္ေထာင့္ထိျဖည္းညွင္းစြာကပ္ပါ။
အဲဒီအခ်ိန္မွာလက္(သို႔မဟုတ္)ညွပ္ကိုအသံုးျပဳလို႔ရပါတယ္။
မ်က္ေတာင္တုကို မိမိရဲ႕မ်က္ေတာင္ေမႊးရဲ႕အေပၚမွာတပ္ပါ။
အတြင္းမ်က္လံုးေထာင့္ကိုအရင္ဆံုးကပ္ၿပီး အျပင္ေထာင့္ထိျဖည္းညွင္းစြာကပ္ပါ။

မ်က္ေတာင္တုကိုအသံုးျပဳတာေၾကာင့္ Eyelineကပ်က္လြယ္တာေၾကာင့္ Eyelinerကိုအေပၚသို႔ဆဲြပါ။
Eyelineကိုအသံုးျပဳပါ။

ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ

Before
ဘယ္သူမဆိုလြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ေတာင္တပ္နည္းေလး!
After
ဘယ္သူမဆိုလြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ေတာင္တပ္နည္းေလး!
ဘယ္သူမဆိုလြယ္ကူစြာလုပ္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ေတာင္တပ္နည္းေလး!

မ်က္လံုးရဲ႕အေပၚကေန ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖဳတ္ပါ။
အဲဒီအခ်ိန္အရမ္းျဖဳတ္လိုက္လုပ္လွ်င္ မိမိရဲ႕မ်က္ေတာင္ပါကၽြတ္တက္တာေၾကာင့္ သတိထားပါ။
မ်က္ေတာင္တုျဖဳတ္နည္း
အျပင္ကေနျပန္လာၿပီး မ်က္ေတာင္တုကို ခၽြတ္လွ်င္ေသေသျခာျခာေလးျပန္ခၽြတ္ပါ။ အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္သံုးလို႔ရတာေပါ့။

False eyelash : All Belle NATURAL LASH
All Belle NATURAL LASH 1PAIR