ယိုးဒယား Fancy ဆံထုံး

0

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ဆန္းသစ္ထားတဲ႔ဆံထုံးေလးဟာဆိုရင္ လူငယ္ဆန္ဆန္ေလးနဲ႔ လွလို႔အဆင့္ဆင့္ထုံးလို႔ရေအာင္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေဘးခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုေဘးခြဲပါ။

ေဘးခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

 ေဘးခြဲထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍လိမ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းလိမ္ပါ။

ဆံပင္အတြင္းပိုင္းထိ လိမ္၍တစ္၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အတြင္းပိုင္းထိ  လိမ္၍တစ္၀က္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ အထပ္ထပ္လိမ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလဲ အထပ္ထပ္လိမ္သြားပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပိုေသာဆံပင္တစ္၀က္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္ကို တစ္၀က္ေခါက္ပါ။

က်န္ဆံပင္ကို တစ္၀က္ေခါက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ထပ္စည္းပါ။

ဖဲျပားပုံေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဖဲျပားပုံေလးကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

 ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

က်န္တစ္စကို အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ ေခါက္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္စကို အေပၚဘက္သို႔ယူ၍ ေခါက္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ပိုေသာဆံပင္ကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္စကို ယူပါ။

က်န္ေသာဆံပင္တစ္စကို ယူပါ။

ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

Fancy ဆံထုိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancy ဆံထုိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ယိုးဒယား Fancy ဆံထုံး
ယိုးဒယား Fancy ဆံထုံး
ယိုးဒယား Fancy ဆံထုံး
ယိုးဒယား Fancy ဆံထုံး