Hair Accessories ေတြသုံးစရာမလုိပဲ ဆံပင္တစ္၀က္ကုိ ဖဲျပားပုံစံေလး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

0

ေက်ာင္းသူေလးေတြနဲ႔ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာဆံပင္ပုံစံေလးျဖင့္ အျပင္ထြက္လုိေသာ ပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္တစ္၀က္ကုိဖဲျပားပုံစံေလးအျဖစ္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ ေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္ခ်ည္ရာတြင္ သားေရကြင္းေနာက္ဆုံးခ်ည္မည့္ အေခါက္တြင္ဆံပင္ကုိ တစ္၀က္အထုံးေလးအတုိင္းခ်န္ထားခဲ့ပါ။ ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္းေလး ျဖစ္ေအာင္ခ်ည္ပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဖဲျပားပုံစံေလးျဖစ္ေအာင္ အေပၚသုိ႔ေထာင္ၿပီးကုိင္ရပါမည္။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

အေပၚေထာင္၍ကုိင္ထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ကားကားေလး ျဖစ္ေအာင္ေအာက္သုိ႔ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ကား၍ဆဲြခ်ပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္းကလစ္ထုိးပါမည္။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

Step (3,4) အတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရပါမည္။ ပုံတြင္ျပ ထားသည့္အတုိင္း ဖဲျပားအေကြးႏွစ္ဖက္ျဖစ္သြားပါမည္။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

အၿမွီးပုိင္း ဆံပင္ကုိႏွစ္ဖက္ခဲြပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဖဲျပား၏အလယ္ကြဲေနေသာ ဆံပင္ထဲသုိ႔ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းထည့္ပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!