တစ္လႊာမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး

0

ဆံပင္ေက်ာလယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ပ်ိဳေမေတြအတြက္ အလြယ္တကူ ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔လို႔ရတဲ့ တစ္လႊာမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထုံးေလးကို နိွဳင္းကတင္ဆက္ ေပးလိုက္ပါတယ္

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲလိုက္ပါ။

စ္စခြဲလိုက္ပါ။

နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

 နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုလိမ္ေပးပါ။

 မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုလိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး  ျဖစ္သြားပါမယ္။

Fancyေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

Fancyေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

တစ္လႊာမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး
တစ္လႊာမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး
တစ္လႊာမုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံး