မ်က္ရစ္မရွိသူမ်ားအတြက္ Eyeshadow ျခယ္နည္း

0

မ်က္ရစ္တိပ္ေလးကို မ်က္ရစ္ေပၚေအာင္သုံးရသလို Eyeshadow ကိုလဲမ်က္လုံးအလွေလးေပၚေအာင္ ျခယ္သေပးဖို႔လိုတဲ့အတြက္ အဆင့္ဆင့္လိမ္းျခယ္နည္းေလးကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

 ေရႊအိုေရာင္ Eyeshadow ကိုသုံးပါမယ္။

ေရႊအိုေရာင္Eyeshadowကို မ်က္ခြံတစ္ခုလုံး ျခယ္ေပးပါ။

ရႊအိုေရာင္Eyeshadowကို မ်က္ခြံတစ္ခုလုံး ျခယ္ေပးပါ။

Eyeshadow အျဖဴကို သုံးေပးပါ။

Eyeshadow အျဖဴကို သုံးေပးပါ။

Eyeshadow အျဖဴကို မ်က္ခုံးရိုးႏွင့္မ်က္တြင္းေနရာတြင္ သုံးေပးပါ။

Eyeshadow အျဖဴကို မ်က္ခုံးရိုးႏွင့္မ်က္တြင္းေနရာတြင္ သုံးေပးပါ။

Eye liner ကို သုံးပါမယ္။

မ်က္ေတာင္အရင္းမွ ဆြဲလာၿပီး အဖ်ားကိုေကာ့ေကာ့ေလး ညီညာဖို႔ တိပ္ကပ္ၿပီးဆြဲေပးပါ။

 မ်က္ေတာင္အရင္းမွ ဆြဲလာၿပီး အဖ်ားကိုေကာ့ေကာ့ေလး ညီညာဖို႔ တိပ္ကပ္ၿပီးဆြဲေပးပါ။

Eyeshadow အမဲကို သုံးေပးပါ။

Eyeshadow အမဲကို သုံးေပးပါ။

အမဲကို Liner အေကာ႔ေနရာမွေန၍ မ်က္ခြံတစ္၀က္ထိ ျခယ္ေပးပါ။

အမဲကို Liner အေကာ႔ေနရာမွေန၍ မ်က္ခြံတစ္၀က္ထိ ျခယ္ေပးပါ။

မ်က္ရစ္ေလးပိုေပၚေစဖို႔ မ်က္ရစ္တိပ္ကို သုံးေပးပါ။

မ်က္ရစ္ေလးပိုေပၚေစဖို႔ မ်က္ရစ္တိပ္ကို သုံးေပးပါ။

မ်က္ရစ္တိပ္ကို မ်က္ေတာင္အရင္းနွင့္ နဲနဲခြာၿပီးကပ္ေပးပါ။

မ်က္ရစ္တိပ္ကို မ်က္ေတာင္အရင္းနွင့္ နဲနဲခြာၿပီးကပ္ေပးပါ။

မ်က္ရစ္မရွိေသာ ခ်စ္ညေလးတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါၿပီ။
မ်က္ရစ္မရွိေသာ ခ်စ္ညေလးတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါၿပီ။
မ်က္ရစ္မရွိေသာ ခ်စ္ညေလးတို႔အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ မ်က္၀န္းေလးကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါၿပီ။